سوال تستی شماره ی 1

سلام دوستان

امروز می خواهیم یک تست را بررسی کنیم. برای اینکه بتوانید به این تست پاسخ صحیح بدهید می بایست با «صرف فعل» و «قیدهای زمان» آشنا شده باشید.

 

                        تست شماره ی 1

 .Jag  _____ en skjorta i lördags

    a ) köpa                      b) köper                       c) köpt

      d) har köpt                   e) ska köpa                    f) köp

برای پاسخ دادن به این تست باید بدانید که i lördags به معنی نزدیکترین شنبه  به زمان حال در زمان گذشته (شنبه ی پیش) می باشد.

در واقع برای باقی روزهای هفته هم داریم:

 نزدیک ترین دوشنبه به زمان حال در زمان گذشته i måndags

نزدیک ترین سه شنبه به زمان حال در زمان گذشته    i tisdags

نزدیک ترین چهارشنبه به زمان حال در زمان گذشتهi onsdags

نزدیک ترین پنجشنبه به زمان حال در زمان گذشتهi torsdags

نزدیک ترین جمعه به زمان حال در زمان گذشته       i fredags

نزدیک ترین شنبه به زمان حال در زمان گذشته        i lördags

نزدیک ترین یکشنبه به زمان حال در زمان گذشتهi söndag  s

همینطور که می بینیم زمان جمله گذشته است و مشخص است که اتفاق چه زمانی در گذشته افتاده است پس می بایست از قسمت گذشته ی فعل «خریدن» استفاده کنیم. برای این کار می بایست بتوانید فعل خریدن را صرف کنید. در کتاب «سوئدی به زبان ساده» به طور کامل چگونگی  صرف افعال گوناگون توضیح داده شده است.

در مورد فعل خریدن داریم:

مصدر  köpa     &    قسمت حال  köper     &     قسمت گذشته köpte     &     قسمت سوم köpt        &      قسمت امر   köp

به این ترتیب «گزینه ی c» گزینه ی صحیح می باشد.

معنی جمله:‌  من یک پیراهن شنبه ی پیش خریدم.

نکته ی تست:‌ استفاده  از قسمت صحیح فعل امری بسیار بسیار مهم می باشد که زبان آموزان عزیز می بایست در هنگام جمله سازی در زبان سوئدی آن را رعایت کنند. از استفاده ی بی دلیل از قسمت مصدر و حال فعل بپرهیزید.

موفق باشید!   !Lycka till

آهنگ Hasta Manana یک آهنگ پاپ است که توسط گروه موسیقی سوئدی ABBA اجرا شد. این آهنگ در 18 دسامبر سال 1973 در شهر استکهلم ضبط شد و در همان سال در آلبوم waterloo منتشر شد.

هستا مانانا..

آن تابستان و بهار کجا هستند..

آن هایی که مال من و تو بودند..

آن آهنگی که من و تو یک بار خواندیم چه شد؟

هستا مانانا ما فردا همدیگر را خواهیم دید..

هستا مانانا ما دوباره یکدیگر را خواهیم دید..

چیست آن ، خیلی وقت پیش..

هستا مانانا، راجع به عشق آواز بخوان..

چیزی که جاودانه است ولی به دام انداختن آن دشوار است..

هستا مانانا ترانه ای که یک بار با هم خواندیم چه شد..

یادت میادِش … هنوز یادت هستِش ؟

قول هایی که دادیم.. قول هایی که قراموششان کردیم..

آهنگی که خوانیدیم .. رویاهایی که آرزو کردیم ..

هستا مانانا یادت میاد ؟   هستا مانانا یادت میادِشون؟

رویا و افسانه مان کجاست..

بازی ای که من به خاطر می آورم کجاست..

کجا مال توست و تو کجایی..

هستا مانانا ما فردا همدیگر را خواهیم دید..

هستا مانانا ما دوباره یکدیگر را خواهیم دید..

درباره کتاب زبان سوئدی بیشتر بدانید

کتاب آموزش زبان سوئدی پنجره ای به سوی فرهنگ و ادبیات کشور سوئد